Respiratoire kinesitherapie


De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van longaandoeningen bij pasgeborene, baby's, kinderen en volwassenen.  Zowel acute als chronische patiënten komen hier voor in aanmerking:

 • RSV,

 • bronchiolitis,

 • bronchopneumonie,

 • COPD,

 • mucoviscidose,

 • tracheomalacie,

 • bronchiëctasieën,

 • BPD,

 • emfyseem,

 • allergieën,

 • astma,

 • ...


Voor het behandelen (drainage) van longaandoeningen wordt er gebruikgemaakt van het IPV toestel (Intrapulmonale Percussieventilatie) met behulp van autogene drainage.

Deze behandeling heeft zowel een mobiliserend als drainerend effect.  Dit toestel brengt via kleine luchtverplaatsingen het mucus (fluimen) in de diepere longdelen in beweging, waardoor men de secreties gemakkelijker kan ophoesten.  Hierdoor kunnen we de mogelijke verklevingen los maken, de ventilatie verhogenen het sputum weg draineren.  Dit heeft een veel diepere werking in vergelijking met de tapotage die vroeger werd toegepast.


Naast het IPV- toestel wordt er ook gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals pep, flutter, aerobika, fixatiebanden,..  Op deze manier komt het mucus (fluimen) gemakkelijker omhoog en kan de patiënt het gemakkelijker ophoesten.


We kijken ook naar welke medicatie de patiënt moet gebruiken en controleren of deze correct gebruikt wordt (bv. Puffer / aerosol correct leren gebruiken, neus leren spoelen, enz.).


We advizeren steeds om de aerosol en/of puffers voor de ademhalinskine toe te dienen.  Zo worden de luchtwegen al meer opengezet waardoor we dieper kunnen draineren.
Opgelet: het toedienen van antibiotica via de aerosol, wordt best na de behandeling gedaan.Voor de patiëntengroep met COPD gaan we naast drainage ook naar een actievere levensstijl werken.  We maken voor hun een aangepast oefenprogramma op en volgen hun bewegingsactiviteiten goed op.Hiernaast kunnen patiënten met acute of chronische hyperventilatie, burn- out en stress ook bij ons terecht.  Hier leren we de patiënten op een correcte manier ademen: ademhalings- en relaxatietherapie.  De bijscholingen hartcoherentie en de opleiding van Chris Lenaerts zijn hiervoor gevolgd.


Voor Pre en postoperatieve kinesitherapie bij cardiale chirurgie kunnen patiënten ook bij ons terecht.  We leren hier de patiënt met zijn buik-, en flank- ademen in combinatie met de bijhorende mobiliserende en versterkende oefeningen.
Expectoratietechnieken met fixatie van de wondnaad worden hier aangeleerd.  En er worden algemene ademhalingsoefeningen voor de uitbreiding van de vitale capaciteit en longexpansie gegeven.  Hiernaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de loopband, roeitoestel en hometrainer om de algemene reconditionering te bevorderen.ABKR-BVRK - Erkende kinesitherapeuten