Iedere patiënt heeft graag een vlot verloop tijdens zijn behandeling .

Daarom bedank ik alvast mijn patiënten bij voorbaat om de huisregels te respecteren :

 

  • Gelieve steeds op tijd aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent, kan uw afspraak niet langer duren, en zal deze eindigen op het voorziene uur. Zo kunnen we een goede stiptheid bekomen in de praktijk.

  • Gelieve bij de eerste afspraak het voorschrift van de arts/specialist mee te brengen samen met een vignet van de mutualiteit.

  • Bij annulatie minstens 24 uur op voorhand verwittigen, zo niet wordt de voorziene behandeling aangerekend.

  • Betalingen gebeuren per behandeling of per getuigschrift. Dit kan steeds met bancontact. Na de betaling wordt uw getuigschrift voor de mutualiteit mee gegeven.

  • Indien u het lopend jaar al kinebehandelingen heeft gehad bij een collega kinesitherapeut, gelieve dit steeds te vermelden. Dit is belangrijk voor uw administratie en terugbetaling van de mutualiteit.

  • Onze praktijk is geconventioneerd, waardoor het tarief vastgelegd wordt door het RIZIV. Bij een geconventioneerde kinesitherapeut krijgt de patiënt een grotere terugbetaling door de mutualiteit in vergelijking met een niet geconventioneerde kinesitherapeut.